Sàn gỗ màu Sồi cổ điển Egger EPL096 lên sàn thực tế