Công trình sàn gỗ Egger Pro Aqua+ EPL067 tại quận 7 HCM