The Blue Angel Certificate

Chứng chỉ The Blue Angel là một chứng chỉ nổi tiếng tại Đức , cập nhật về chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu với môi trường theo ISO-14024

Chứng chỉ the blue angel của sàn gỗ Egger


Chứng chỉ The Blue Angel của sàn gỗ Egger

"Tiêu The Blue Angel của Đức minh bạch chính xác công nhận như sau :
The Blue Angel được chỉ trao cho các sản phẩm tốt nhất trong mỗi loại. Sự phát triển khoa học chứng minh trong những tiêu chí giải thưởng được thực hiện bởi Cơ quan Môi trường Liên bang. Các yêu cầu này sau đó được thảo luận và thống nhất trong một quá trình trên diện rộng bao gồm tất cả các nhóm xã hội có liên quan như đại diện của ngành công nghiệp hoặc người tiêu dùng và các hiệp hội môi trường.
The Blue Angel là một nhãn môi trường Type-1 theo tiêu chuẩn ISO 14024. Như vậy nó đáp ứng các yêu cầu cao nhất khi nói đến các tiêu chuẩn nó đặt, sự liên quan của các tiêu chí giải thưởng và sự độc lập, quản lý và tính minh bạch của quá trình phát triển được xác minh .
Khảo sát được tiến hành bởi Cơ quan Môi trường Liên bang chứng minh 92 % người dùng biết về thương hiệu của Blue Angel. Và 37 % người tiêu dùng nhà nước mà nhãn môi trường ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng"

Tin tức khác