FSC Certification

FSC chứng nhận sàn gỗ Egger trong phân quyền khai thác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chứng chỉ FSC của sàn gỗ Egger

Chứng chỉ FSC của sàn gỗ Egger

"Chứng chỉ FSC áp dụng cho các nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh rừng được chứng nhận sản phẩm FSC. FSC xác minh rừng được bảo đảm khai thác sản phẩm theo chuỗi sản xuất. Ở mỗi giai đoạn trong chuỗi xử lý và chuyển đổi, chuỗi chứng nhận quyền giám hộ là cần thiết để xác nhận rằng các sản phẩm gỗ được chứng nhận FSC được lưu giữ riêng biệt từ các sản phẩm không có tác hại với tài nguyên rừng "

Tin tức khác