Chứng nhận ISO 38200:2018 hiệu lực toàn cầu của Egger Group

ISO 38200 là một chứng nhận có giá trị toàn cầu về quy sản xuất thành phẩm từ gỗ và khai thác gỗ. Tính minh bạch của chứng nhận có sức ảnh hưởng lớn đến các tập đoàn sở hữu ISO 38200

Chứng chỉ ISO 38200 cấp cho tập đoàn Egger
Chứng chỉ ISO 38200 cấp cho tập đoàn Egger

Nhóm EGGER nhận chứng chỉ ISO 38200 được cấp năm 2018 cho Egger nhằm xác thực một tiêu chuẩn mới, có giá trị toàn cầu về chuỗi sản xuất cung ứng các sản phẩm từ gỗ. Yêu cầu chứng nhận là một quy trình khắt khe từ công đoạn khai thác đến thành phẩm và cung cấp ra thị trường.Egger là một trong những nhà sản xuất vật liệu gỗ đầu tiên trên toàn thế giới, chắc chắn tập đoàn EGGER đáp ứng các yêu cầu cao của tiêu chuẩn mới.
Tập đoàn sàn gỗ EGGER được biết đến như sự tiên phong thúc đẩy nghành nghề liên quan tới lâm nghiệp bền vững, có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Khai thác và sản xuất sản lượng lớn tuân theo quy luật bảo vệ rừng là một vấn đề tất yếu với EGGER, bao gồm cả việc tuân thủ luật pháp quốc gia và châu Âu, như Quy định về Gỗ của EU (EUTR). Để tuân thủ trách nhiệm và vai trò tiên phong của mình, EGGER hiện đã mở rộng hệ thống thẩm định (DDS) để bao gồm các tiêu chuẩn của ISO 38200 mới.

Khai thác sản xuất từ gỗ tuân thủ quy định bảo vệ rừng - Egger Factory
Khai thác sản xuất từ gỗ tuân thủ quy định bảo vệ rừng - nhà máy Egger

Chứng nhận ISO 38200, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã tạo ra một tiêu chuẩn quan trọng khác được quốc tế công nhận, Tiêu chuẩn áp dụng cho toàn bộ các nhà máy của Egger đang hoạt động và khởi động mới. Ngoài các yêu cầu tuân thủ về giám sát kiểm tra, ISO 38200 cũng phân loại các tiêu chí xã hội, tiêu chí môi trường và các yêu cầu DDS.


Nhà máy sản xuất sàn gỗ Egger tại Wismar Germany
Nhà máy sản xuất sàn gỗ Egger tại Wismar Germany

Hiện tại, tiêu chuẩn ISO 38200 chứng nhận các nhà máy Egger  được cải tiến liên tục. Để minh bạch quá trình kiểm soát, EGGER đã tham gia vào tháng 4 năm 2018 trong một thỏa thuận giám sát EUTR bên ngoài với Công ty SGS Thụy Sĩ (Société Générale de Surveyecting SA) theo Điều 8 của Quy định EU 995/2010. Các cơ chế kiểm soát của bên thứ ba như Hội đồng quản lý rừng (FSC® C 017963) và Chương trình chứng thực các chương trình chứng nhận rừng (PEFC) cũng được sử dụng.
Sàn gỗ Egger 

Tin tức khác