Chứng nhận Emission Classification Of Building Materials

Chứng nhận sàn gỗ Egger là sản phẩm bán lẻ, Sản phẩm GmbH sản xuất các sản phẩm sàn gỗ ở châu Âu. Nó hoạt động địa điểm nhà máy tại Brilon, Đức; và Wismar, Đức. Công ty được thành lập vào năm 1996 và có trụ sở tại Tirol, Áo với văn phòng bán hàng tại Tours, Pháp; Hexham, Vương quốc Anh; Mát-xcơ-va, Nga; Poznan, Ba Lan; và Bucharest, Romania. Egger bán lẻ Sản phẩm GmbH hoạt động như một công ty con của Fritz Egger Gesellschaft M.b.h. & C

 
Chứng chỉ sàn gỗ Egger sản phẩm sản xuất tại Châu Âu

Chứng chỉ sàn gỗ Egger sản phẩm sản xuất tại Châu Âu


"Chứng nhận sàn gỗ Egger là sản phẩm bán lẻ, Sản phẩm GmbH sản xuất các sản phẩm sàn gỗ ở châu Âu. Nó hoạt động địa điểm nhà máy tại Brilon, Đức; và Wismar, Đức. Công ty được thành lập vào năm 1996 và có trụ sở tại Tirol, Áo với văn phòng bán hàng tại Tours, Pháp; Hexham, Vương quốc Anh; Mát-xcơ-va, Nga; Poznan, Ba Lan; và Bucharest, Romania. Egger bán lẻ Sản phẩm GmbH hoạt động như một công ty con của Fritz Egger Gesellschaft M.b.h. & C"

Tin tức khác