Chứng chỉ đo lượng tiêu chuẩn chất lượng sàn gỗ Egger tại Việt Nam

Chứng chỉ của trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 về sản phẩm sàn gỗ Egger Aqua tại Việt Nam chứng nhận sản phẩm Sàn gỗ Egger đạt tiêu chuẩn chất lượng sử dụng và không độc hại.

Chứng chỉ của trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 về sản phẩm sàn gỗ Egger Aqua tại Việt Nam chứng nhận sản phẩm Sàn gỗ Egger đạt tiêu chuẩn chất lượng sử dụng và không độc hại.Không phát hiện hàm lượng Formaldehyde ( chất xúc tác gây ung thư ) . Hãm cháy do hỏa hoạn được thiết kế trên sản phẩm Egger .

Chứng chỉ đo lượng tiêu chuẩn chất lượng sàn gỗ Egger tại Việt Nam

Chứng chỉ đo lượng tiêu chuẩn chất lượng sàn gỗ Egger tại Việt Nam

Tin tức khác