Thân thiện tối đa với môi trường của sàn gỗ Egger

Egger Group phát triển các cơ sở hệ thống dùng nguyên liệu tự nhiên cành - gỗ nhỏ tuân theo quy trình bảo tồn tự nhiên làm nguyên liệu chính đưa ra các sản phẩm từ gỗ thân thiện với môi trường.​

Khi xã hội phát triển việc sử dụng nguyên liệu gỗ tự nhiên đạt tiêu chuẩn cho các sản phẩm nội thất gây thiệt hại nặng nề cho môi trường. Egger Group phát triển các cơ sở hệ thống dùng nguyên liệu tự nhiên cành - gỗ nhỏ tuân theo quy trình bảo tồn tự nhiên làm nguyên liệu chính đưa ra các sản phẩm từ gỗ thân thiện với môi trường.
 


Sàn gỗ Egger thân thiện với môi trường

Hầu hết các xưởng cưa sản phẩm phụ chế , chế biến thành gỗ nguyên liệu chỉ tiêu bảo vệ môi trường của  Egger. Nhà máy liền kề xưởng cưa.Egger giúp  bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu khoảng 7.300 xe tải (gần 700.000 km bằng tàu hỏa trong khu vực.
 


Tận dụng tái chế rác thải sinh vật làm nguyên liệu sản xuất gỗ Egger


Việc sử dụng các vật liệu tái chế trong các sản phẩm Egger có nghĩa là một thêm 1,56 triệu tấn khí CO2 mỗi năm vẫn còn bị nén trong các sản phẩm ,giúp sàn gỗ Egger là chất dẫn cháy cực kém so với bản chất gỗ của nó.
 


Sàn gỗ Egger - Công nghệ cao cấp Châu Âu

Gen sinh học nhiên liệu mà không thể được sử dụng trong sản phẩm được chuyển thành nhiệt và điện thân thiện với môi trường bằng cách Egger trong các nhà máy điện sinh khối của riêng mình .Khi làm như vậy , Egger tránh khoảng 746.000 tấn khí thải CO2 từ nguồn năng lượng hóa thạch mỗi năm . Tổng cộng, Khoảng ba phần tư của CO2 khí thải để phát điện trở từ , nhiên liệu không thải CO2 trung tính tái tạo.
 


Cùng bảo vệ tự nhiên khi sử dụng sàn gỗ Egger

Gỗ là nguyên liệu quan trọng nhất đối với Egger . Nếu chúng ta cho phép khai thác hủy diệt rừng , chúng ta sẽ gây nguy hiểm sự tồn tại của chúng ta trong thời gian dài . Giống như bản chất , chúng tôi tổ chức quy trình của chúng tôi trong các chu kỳ mà bảo tồn tài nguyên  . Như vậy, nguyên liệu tái tạo linh hoạt , nó cung cấp chúng tôi có câu trả lời cho câu hỏi toàn cầu cấp bách của thời đại chúng ta bảo vệ rừng bảo vệ tự nhiên. Khi sử dụng sản phẩm sàn gỗ Egger là mọi người đang góp phần bảo vệ tự nhiên.
Sàn gỗ Egger

Tin tức khác